"Ratuj życie sercem"

Identyfikator: OBB_37. Złożone w kategorii: Zdrowie i bezpieczeństwo przez Bogumił Kanik

Opis projektu

"Ratuj życie sercem" (projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów  nabycie umiejętności ratowania życia ludzkiego przy użyciu defibrylatora przez pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego, stacji PKP, PKS i osób pracujących w dużych skupiskach ludzkich. Realizacja projektu poprzez zakup 5 sztuk defibrylatorów do budynków uzyteczności publicznej oraz przeszkolenie 300 osób z zakresu podstawowej pierwszej pomocy - Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie tzw. BTLS).

Koszt szacunkowy przedsięwzięcia: 86.825 zł

Promuj projekt

Podoba Ci się ten projekt? Sądzisz, że jego realizacja jest ważna dla mieszkańców miasta? Im więcej osób się o nim dowie i poprze w czasie głosowania, tym większe szanse projekt ma na realizację.

wrzuć projekt na Facebook

^